Organisatie ontwikkeling

Jouw organisatie, team of bestuur loopt vast. Of staat voor grote uitdagingen die een ander perspectief op organisatie vereisen. Zelfstandig krijgen jullie onvoldoende zicht op de patronen die doorbroken moeten worden, of raken jullie verstrikt in zich steeds herhalende dynamieken. Jullie willen daar nu echt verandering in aanbrengen.

In de eerste fase hebben we gedegen gesprek(ken) waarin we het vraagstuk, de gewenste verandering, bestaande patronen en het ontwerp van een traject onderzoeken. 
Betreft het een grotere vraag dan betrek ik daar deskundige collega’s bij.

Ik beschouw organisatie als beweging, organisaties als complexe systemen die niet losstaan van hun omgeving. De vraagstukken daarin zijn ook niet eendimensionaal te beantwoorden. Organisatiestructuur en -cultuur en de vaste (denk)patronen daarin zijn vaak in jaren ontwikkeld en om dat in beweging te krijgen is nieuwsgierig onderzoek en respect voor de waarde ervan nodig. Van daaruit is het mogelijk om nieuwe perspectieven op organiseren, omgaan met klanten en markt, taken, rollen en samenwerken met elkaar te ontwikkelen.
Ik ben niet de expert-adviseur die een analyse maakt en de oplossing aandraagt.
Nee, ik verbind me aan jullie en jullie vraag en richt samen met de leidingevende(n) een proces in waarbij het contracteren en mobiliseren van de juiste mensen, het creëren van cruciale gebeurtenissen, het doen van gepaste interventies en het steunen van bewustwording en moed bij de leiding centraal staan. Ik voed continue reflectie, vertrouwen en stimuleer het experiment, andere perspectieven en andere oplossingen.

Ik noem mezelf ‘tweede vrouw’ omdat ik als het ware naast de leidingevende en team ga staan. Of naast de bestuurder, interimmer, projectleider, eerste adviseur.
Ik neem de verantwoordelijkheid voor besluitvorming en verandering niet over, maar help een gedegen proces en interventies vormgeven vanuit stevige reflectie.
Het schijnbaar tegenstrijdige is dat de organisatiepatronen meestal niet vastzitten aan de mensen die daar werken (en vaak al langer bestaan), maar dat deze patronen wel pas in beweging komen als de mensen die er nú werken zich persoonlijk inzetten. Ik ga er daarbij van uit dat de verandering die gevraagd wordt ook de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de sleutelfiguren dient.
De mensen worden zich bewuster van (de grenzen van) zijn/ haar positie en voelt zich gesteund. Mensen raken minder verstrikt, staan meer in hun kracht, aanvaarden grenzen, zetten meer van zichzelf in en dienen bezield de taak.