Coaching

Jezelf én je professionele vraag de ruimte geven
Je werkt als (zelfstandig) professional, adviseur of leidinggevende en ondanks je (hoge) opleiding of persoonlijke ontwikkeling en ervaring loop je tegen vraagstukken aan die je niet alleen wilt of kunt oplossen. Organisaties zijn complexe systemen, die je hoe dan ook opnemen in hun patronen en uitnodigen tot bepaald gedrag. Gedrag dat niet per definitie dienend is aan je opdracht. Bovendien zijn westerse organisaties tegenwoordig vaak instituten waarin de tijd vliegt, de waan van de dag regeert en de aandacht gericht is op (pro-)activiteit en individuele verantwoordelijkheid.

Je komt bij mij om stil te staan, te reflecteren en diepgaande ontwikkeling in gang te zetten, zowel voor jezelf als voor je organisatie. Ik luister, laat me raken door jouw verhaal, confronteer en stuur je aandacht naar die gebieden, die in je eentje onbelicht blijven. Je perspectief draait om en – hoewel het op sommige momenten best spannend kan zijn- voel je je gesteund. Op deze manier houd je jezelf scherp. Je doet inzicht en energie op om op andere manieren te interveniëren in je eigen context. Daar gebeurt het échte werk.

De gesprekken duren 1,5 tot 2 uur per keer en starten met inbreng van jouw kant; een vraag, casus of thema dat je bezighoudt of de opdracht/huiswerk die we in de vorige bijeenkomst hebben afgesproken.

Kader
Ik maak in de coaching gebruik van gedachtegoed en werkvormen uit het Systemisch werk, Diamond Approach, lichaamswerk, Transactionele Analyse, NLP, dans, kunst, Deep Democracy, filosofie en sociaal-constructionisme.
Indien een opdrachtgever of leidinggegevende betrokken is bij de coaching (bv als betaler), starten en eindigen we het coachtraject in principe met een driegesprek waarin we de ontwikkelrichting gezamenlijk verwoorden en de verschillende rollen en bijdragen gedurende het coachtraject afspreken.

Ruimte
De gesprekken vinden in principe plaats in onze ruime dansstudio waar ik jou en je vraag letterlijk alle ruimte kan geven. Ook bestaat er de mogelijk onze gesprekken op dezelfde locatie te laten plaatsvinden in het atelier van een beeldend kunstenaar. 
Adres: Nijverheidsweg 16C, 3534 AM Utrecht
Route