Intervisie

Met een groep leren op de grens van theorie en praktijk én op de grens van persoon en organisatie rondom actuele casussen. Dát vind ik heerlijk om te begeleiden in intervisies. In een boek of model lijkt de georganiseerde wereld zo simpel. In de praktijk blijkt deze weerbarstig om in te werken, laat staan te veranderen. Door aan de hand van casussen gezamenlijk aandacht te besteden aan concrete vraagstukken van individuele deelnemers, leer je over organisatiedynamiek, interveniëren en het daarbij inzetten van jezelf.
Op gestructureerde wijze help ik om het onderliggende vraagstuk te verduidelijken. We kijken er vanuit verschillende perspectieven naar en komen zo tot onderlinge tips en adviezen. Ik zorg voor een sfeer waarin je je open en kwetsbaar durft op te stellen. Ik bevorder het stellen van vragen en het geven van eigenzinnige feedback. Juist de verschillen in perspectief zijn de bron om van te leren. Op die manier is intervisie een werkwijze die recht doet aan de complexiteit van organisatievraagstukken; waar immers ook diverse perspectieven de realiteit bepalen.
Daarnaast biedt intervisie door te leren van elkaar binnen een vertrouwelijk kader, een oplossing voor de eenzaamheid die vaak inherent is aan leiderschap.

Een mooi voorbeeld: over de intervisie voor medisch specialisten, die ik samen met Sacha Simons organiseer, verscheen het artikel ‘Je eigen denken en doen spiegelen aan anderen’.